Stap In Personeel
Stap In Personeel B.V. logo
Stap In Personeel B.V.

Social Return

StapIn Personeel streeft ernaar de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergroten. Wij vinden dat iedereen in Nederland de kans moet krijgen om te werken. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is dit helaas niet vanzelfsprekend. StapIn Personeel werft en begeleidt deze mensen, zodat hun re-integratie tot stand komt en succesvol verloopt.

Kansen voor werkgevers

StapIn Personeel wil werkgevers ervan bewust maken dat er interessante voorwaarden zijn voor het inlenen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. U draagt een steentje bij aan het Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen (MVO) en profiteert ondertussen van aantrekkelijke tegemoetkomingen die StapIn Personeel voor u regelt met gemeenten en het UWV. De werkzoekenden kunnen zowel via een uitzendcontract als een contract voor bepaalde tijd worden geplaatst.

Kansen voor werkzoekenden
Bovenstaande voordelen voor werkgevers creëren extra kansen voor deze speciale groep werkzoekenden. StapIn Personeel kan mensen die (nog) geen kans maken op een vaste of volledige baan bij gewone werkgevers wel werkzekerheid bieden.

Werving en begeleiding
StapIn Personeel werft niet alleen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar traint, begeleidt en coacht ze ook. Training, begeleiding en coaching is volgens ons de sleutel tot een succesvolle plaatsing. Dit doen wij door de werknemer vóór de start van de werkzaamheden te trainen op het weer toetreden tot de arbeidsmarkt. Vervolgens verzorgen wij ook de begeleiding op de werkvloer mede en blijven wij de uitzendkracht tenslotte ook enige tijd na de plaatsing coachen. Werkgevers vinden in StapIn Personeel één aanspreekpunt.

Participatiewet: plichten voor werkgevers
Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht gegaan. Hierin is vastgelegd dat werkgevers gezamenlijk meer banen moeten creëren voor deze doelgroep. Lukt dit niet, dan wordt er een quotumregeling gesteld. Als werkgever kunt u nú al uw maatschappelijke betrokkenheid tonen en werk aan deze groep mensen aanbieden. Hiervoor is StapIn Personeel uw betrouwbare partner.

Wie zijn mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
• langdurig werkzoekenden
• mensen met onvoldoende opleiding of een leerachterstand
• mensen met een (licht)lichamelijke handicap
• mensen met een (licht)verstandelijke beperking
• psychisch kwetsbare mensen