Stap In Personeel
Stap In Personeel B.V. logo
Stap In Personeel B.V.

Uw personeelsbeleid

StapIn Personeel vervult een partnerfunctie op het gebied van personeelsbeleid. Wij zijn u van dienst zijn bij het correct uitvoeren van de nieuwe Ziektewet, de Participatiewet en de Wet Werk en zekerheid. Wetten die sinds 2014 aanzienlijke gevolgen hebben voor de manier waarop u uw bedrijfsvoering  ten aanzien van personeelsbeheer dient in te richten en de eventuele boetes of subsidie, die u als gevolg daarvan kunt krijgen of missen.
 
Enkele voorbeelden:
 
Bij de werving
Gaat u nieuwe medewerkers contracteren? StapIn Personeel checkt of u in aanmerking komt voor een subsidie of een tegemoetkoming in de kosten, die gemaakt moeten worden om bijvoorbeeld een werkplek aan te passen.
 
Bij de indiensttreding
• Voldoen uw huidige arbeidscontracten al aan de nieuwe wet- en regelgeving? Stap In Personeel checkt uw contracten om te voorkomen dat u salarissen aan boetes moet gaan betalen.
 
• Weet u zeker dat u geen medewerkers in dienst heeft genomen, die in aanmerking komen voor een subsidie? StapIn Personeel kan subsidies tot een jaar voor u terug vorderen.
 
• Heeft u meer dan 20 medewerkers op de loonlijst staan? Dan dient u minimaal 1 fte een functie te laten vervullen door mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet. StapIn Personeel kan u hierin ontzorgen.
 
Tijdens het dienstverband
• Weet u zeker dat u geen recht heeft op scholings- en/of onderzoekssubsidies vanuit bijvoorbeeld de EU? StapIn Personeel kan dit voor u checken en u helpen bij het bemachtigen van deze gelden.
 
• Is uw werknemer langer dan 6 weken ziek en ziet u door de bomen van verplichtingen het bos niet meer? StapIn Personeel wijst u de weg in het ziekteverzuimproces en de communicatie met het UWV. Het te laat inleveren van documenten kan resulteren in een loondoorbetalingsverplichting tot 10 jaar na uitdiensttreding.
 
Bij de uitdienstreding
• Op welke wijze dient u volgens de nieuwe wetten het contract met uw werknemer te beëindigen? Laat u voorlichten door StapIn Personeel en voorkom het betalen van een extra maandsalaris.
 
• U wilt het contract met een medewerker beëindigen, maar u verkeert daarbij in een lastige situatie? Laat u voorlichten en StapIn Personeel het ontslag voor u regelen.