Stap In Personeel
Stap In Personeel B.V. logo
Stap In Personeel B.V.

Gemeenten en UWV

De maatschappelijk gedachte van StapIn Personeel kan een groter succes worden als deze gedragen wordt door de gehele keten. Dit zien lokale overheden, branche-organisaties, innovatieve platforms en lokale ondernemers onder grote belangstelling in. Door met elkaar in gesprek te gaan, de personeelsbehoeften in kaart te brengen en de verantwoordelijkheid te nemen, zijn inmiddels gezamenlijke initiatieven gestart, die op lokaal niveau werkzoekenden weer langdurig laat toetreden tot de arbeidsmarkt.

StapIn Personeel onderscheidt zich van de standaard re-integratiebureaus door de nauwe samenwerking met uitzendpartner SprintWerkt. Samen beschikken wij over een groot lokaal ondernemersnetwerk, dat ons toegang geeft tot meer vacatures. Op deze doeltreffende wijze zijn wij in staat werkzoekenden sneller en meer structureel (weer) toe te laten toetreden tot de arbeidsmarkt.