Stap In Personeel
Stap In Personeel B.V. logo
Stap In Personeel B.V.

Opleidingsinstituten

In deze tijd is het voor opleidingsinstituten niet eenvoudig om bij werkgevers, BBL- dan wel BOL-plaatsingen te realiseren. De gevolgen zijn niet positief. Er zijn minder leerlingen, de instituten ontvangen minder overheidsgelden, komen daarmee financieel in de problemen en leerlingen kunnen de opleiding niet afmaken. Uiteindelijk hebben zij minder kansen om succesvol en duurzaam toe te stromen tot de arbeidsmarkt.

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ziet StapIn Personeel hierin een uitdaging. Mede door onze nauwe samenwerking met uitzendpartner SprintWerkt kan StapIn Personeel de verbindende partner zijn tussen de lokale opleidingsinstituten en werkgevers. Wij zullen ons lokale ondernemersnetwerk aanwenden om BBL-ers en BOL-leerlingen succesvol bij opdrachtgevers te plaatsen.